Amsterdam

Den Haag

Eindhoven

Utrecht

Rotterdam

NVCG Visitatie- en Registratiecommissie

Alle artsen van DOCTORS AT SOAP zijn intern opgeleid volgens ons eigen ‘NO TRACE FACE‘ concept en beheersen alle technieken. Daarnaast werken alle DOCTORS AT SOAP artsen volgens de eisen zoals gesteld door de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). De Visitatie en Registratie Commissie van de NVCG beoordeeld of artsen voldoende aan de door haar gestelde eisen. Indien hieraan voldaan wordt, mag deze arts zich gedurende 5 jaar NVCG gecertificeerd arts noemen. Onze arts Marguerite van Randwijck maakt sinds 2 jaar deel uit van deze commissie.

NVCG: ‘De door de NVCG gecertificeerde cosmetisch artsen zijn aantoonbaar bekwaam in de uitvoering van medisch cosmetisch behandelingen. Zij voldoen aan de hiertoe door de NVCG opgestelde visitatie-registratie eisen. De door de NVCG gecertificeerde cosmetisch artsen onderscheiden zich met name van andere medisch specialisten door hun specialisatie in behandelingen met injectables, waaronder botuline toxine en fillers. Cosmetisch artsen hebben zich vaak ook gespecialiseerd NVCG in andere takken van de cosmetische geneeskunde, waaronder laserbehandelingen, en medische peelingen. Zij hebben kennis van de natuurlijke veranderingen van de huid en het onderhuids weefsel (vet, spieren en botstructuur) tijdens het ouder worden.  Ook hebben ze kennis van huidproblemen zoals hyperpigmentatie, acné, rosacea of littekens. Gecertificeerd cosmetisch artsen behandelen minimaal 500 cliënten per jaar en volgen minimaal 40 uur per jaar nascholing op medisch cosmetisch gebied. Zij werken volgens protocollen en het gebruik van veilige afbreekbare producten is een voorschrift vanuit de beroepsgroep van cosmetisch artsen. Het registreren van complicaties en het aanbieden van een klachtenregeling is verplicht. De certificering is 5 jaar geldig, waarna een herbeoordeling zal plaatsvinden.
Bron: NVCG

NVCG Onderwijscommissie

De NVCG is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Esthetische Geneeskunde (NSEG) al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een KNMG erkende opleiding tot cosmetisch arts. DOCTORS AT SOAP kan met trots melden dat 2 van haar artsen (drs. Maartje de Bie en drs. Marguerite van Randwijck) deelnemen aan deze commissie en wekelijks zich inzetten om dit voor elkaar te krijgen.

NVCG : ‘De onderwijscommissie (OC) is één van de belangrijkste commissies van de NVCG op dit moment. Vanuit de onderwijscommissie wordt gewerkt aan het curriculum voor de tweejarige opleiding tot cosmetisch arts die door het Ministerie van VWS wordt ondersteund’. 

Gecertificeerde artsen

Opgeleid volgens ons eigen 'NO TRACE FACE' concept

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

DOCTORS AT SOAP werkt samen met de beste plastisch chirurgen van Nederland. Zo worden de chirurgische ooglidcorrecties te allen tijde uitgevoerd door een plastisch chirurg. Deze plastisch chirurg is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgie.

Klachtenregeling DOCTORS AT SOAP

Het is belangrijk dat patiënten en bezoekers van Doctors at Soap tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u, tijdens uw bezoek in onze kliniek, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Onze artsen en medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Bent u ontevreden? Laat het ons weten, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw klacht naar voren kunt brengen.

Klacht bespreken met uw behandelend arts

De snelste manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is natuurlijk deze te bespreken met uw behandelend arts en/of zijn assistente. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden.

Klachtencommissie DOCTORS AT SOAP

Wenst u geen gebruik te maken van een gesprek met uw behandelend arts of u bent niet tevreden met de uitkomst van het reeds gevoerde gesprek, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van DOCTORS AT SOAP. Deze commissie is door de directie ingesteld om uw klacht te behandelen. De commissie doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Ook heeft de commissie de mogelijkheid om de directie te adviseren over eventueel te nemen maatregelen. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt binnen een maximale termijn van drie maanden.

Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen, dienen in ieder geval de volgende gegevens naar voren komen:

  • Uw naam, voorletters en geboortedatum
  • Uw adres, postcode en telefoonnummer
  • De naam van degene tegen wie de klacht is gericht
  • De datum waarop het incident zich voordeed
  • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebeuren (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden)
  • Plaats, datum en uw handtekening

Indien een klacht niet over uzelf gaat, dient u dat duidelijk aan te geven. U moet dan wel de volledige gegevens van deze persoon en de relatie waarin u tot deze persoon staat vermelden.

U kunt uw klacht toesturen naar:

DOCTORS AT SOAP

Van Baerlestraat 122

1071 BD Amsterdam

Klachtenbemiddeling via DOKh

DOCTORS AT SOAP is aangesloten bij DOKh klachtenbemiddeling. De klachtenfunctionaris van DOKh verzorgt de opvang van de klacht van uw patiënt. Deze functionaris is onafhankelijk. Het is zijn of haar taak om de patiënt te helpen de klacht te formuleren, raad te geven en bij te staan in het proces van afhandeling van de klacht.

Geheimhouding

Alle medewerkers van Doctors at Soap en de leden van de Klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens worden pas aan derden ter beschikking gesteld indien betrokkene daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. https://www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/